Praca Za Granicą | Rejestracja | Zaloguj | Dodaj ogłoszenie | Mój profil
  
  Wyszukiwarka zaawansowana                Pomoc
 
Podziel się ze znajomymi na Facebooku
Praca Za Granicą » USA - Szukam pracy » Ogłoszenie nr 1088656

Malzenstwo Szuka pracy za granica

Oferta podjęcia pracy w USAMałżeństwo
Mężczyzna 30 lat
Kobieta 27 lat w ciąży termin porodu na 08.2022
Szukają pracy za granicą
Mamy jeszcze syna ale jesteśmy gotowi oboje podjąć pracę
Mężczyzna każda praca fizyczna oraz prace przy komputerze
Kobieta obecnie lekkie prace lub biurowe a po zakończeniu ciąży również każda praca
Szukamy pracy z miejscem zamieszkania ale nie jest to warunek gdyż jeżeli będziemy mieli pewność co do zatrudnienia chociażby jednej osoby z nas to bez problemu poszukamy jakiegoś mieszkania w okolicy miejsca pracy
Planujemy wyjazd na 06/07.2022 ale może być to dużo wcześniej

Marriage
Male 30 years old
Woman 27 years pregnant, due date on 08.2022
They are looking for a job abroad
We still have a son, but we are both ready to work
Man any physical work and computer work
A woman currently works light or office work, and after pregnancy, also any work
We are looking for a job with a place of residence, but it is not a condition because if we are sure that at least one person of us will be employed, we will easily look for a flat in the vicinity of the workplace
We are planning a trip on 06/07/2022 but it may be much earlier

Die Ehe
Männlich 30 Jahre alt
Frau 27 Jahre schwanger, Geburtstermin am 08.2022
Sie suchen einen Job im Ausland
Wir haben noch einen Sohn, aber wir sind beide bereit zu arbeiten
Mann jede körperliche Arbeit und Computerarbeit
Eine Frau arbeitet derzeit leichte oder Büroarbeit und nach der Schwangerschaft auch jede Arbeit
Wir suchen einen Arbeitsplatz mit Wohnsitz, aber das ist keine Bedingung, denn wenn wir sicher sind, dass mindestens eine Person von uns angestellt wird, suchen wir uns problemlos eine Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes
Wir planen eine Reise am 06.07.2022, aber es kann viel früher sein

Свадьба
Мужчина 30 лет
Женщина, 27 лет беременности, срок родов 08.2022.
Они ищут работу за границей
У нас еще есть сын, но мы оба готовы работать
Любая физическая работа и работа за компьютером
Женщина в настоящее время работает легкой или офисной работой, а после беременности также любой работой
Мы ищем работу с местом жительства, но это не условие, потому что если мы уверены, что хотя бы один человек из нас будет трудоустроен, мы легко подыщем квартиру по соседству с местом работы.
Планируем поездку на 07.06.2022 но может быть намного раньше
 
 
Informacja z serwisu

  
Ogłoszenie nr 1088656

Dodaj do obserwowanych
Kategoria:
USA - Szukam pracy
Opcje premium:
Brak
Data dodania:
2022-06-16 20:30:02
Ilość wyświetleń:
69
Stawka za godzinę:
999999999.99Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: everythingie5thingeverythingie55
Państwo: Polska
Nr telefonu: 575693219

Dodatkowe dane kontaktowe:

E-mail: everythingieeverythingiethingiethingie55workingie5
Mobile
 Wersja strony na komórkę:
- Malzenstwo Szuka pracy za granica
 mobile